atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Humánní fyziologie - obrázky

Krvinky

Bazofilní myelocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Bazofilní myelocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Bazofilní myelocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.
Bazofilní myelocyt 
Bazofilní myelocyt Bazofilní myelocyt
Bazofilní myelocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Bazofilní tyč. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Bazofilní tyč. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.
Bazofilní myelocyt Bazofil Bazofil
 EOSINOFILNÍ segment. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.  EOSINOFILNÍ segment. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. EOSINOFILNÍ tyč. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. 
EOSINOFIL  EOSINOFIL EOSINOFIL
 EOSINOFILNÍ tyč. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Erytroblast. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.  Lymfocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. 
 EOSINOFILNÍ tyč  Erytroblast  Lymfocyt
Lymfocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Lymfocyt velký granulovaný. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Mastocyt (tkáňový byzofil). Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.
Lymfocyt Lymfocyt Mastocyt
Megakaryocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. ERYTROCYTY humánní - makrocyty. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.  ERYTROCYTY - aglutinace. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. 
Megakaryocyt  Makrocyty Erytrocyty 
Monoblast. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Monocyt. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. NEUTROFIL segment. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.
Monoblast Monocyt Neutrofil
NEUTROFIL tyč. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. NEUTROFIL tyč. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Plazmatické buňky - plazmocyty. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.
Neutrofil Neutrofil Plazmocyty
 Plazmatické buňky - plazmocyty. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.  TROMBOCYTY - fyziologické. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. TROMBOCYTY - shluky. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. 
 Plazmocyty  Trombocyty Trombocyty 
ERYtrocyty humánní - eliptocyty. Autor: Hematoonkologická klinika FN OL. Makrofág (retikulární buňky-histiocyty). Autor: Hematoonkologická klinika FN OL.  
Eliptocyty Makrofág  

Reprodukce

Zralé vajíčko Vajíčko před vpichem Vajíčko nevhodné k oplození.
Zralé vajíčko
Vajíčko před vpichem Neoplodnitelné vajíčko
  Deformace vajíčka tlakem jehly.  Vajíčko po vpichu. 
  Deformace vajíčka
Vajíčko po vpichu
embrya  Embrya  Vpich spermie 
    Vpich spermie