atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Humánní fyziologie - Texty

Obecna fyziologieI  Obecna fyziologieII 
Prakticka cviceni fyziologie zivocichu Imunologie
Kardio Respirační systém člověka Obal CNS Vitaminy obal
Kardiovaskulární systém  Respirační systém člověka Centrální nervový systém  Vitamíny
Endokrinologie obal Patofyziologie obal Rozmnožovací systém člověka Smysly obal
Endokrinologie
obratlovců a člověka

Patofyziologie
trávicí soustavy

 Rozmnožovací systém
člověka

Smyslová soustava
člověka

 Systém vnitřní sekrece Imunitni system  ANS obal PNS
Systém vnitřní sekrece Imunitní systém Aferentní nervový systém Periferní nervový systém