atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Kontakty UPOL

Členové základního týmu

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. garant projektu
doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. garant skupiny rostlinné fyziologie
Mgr. Lukáš Hlaváček, Ph.D. živočišná, humánní a obecná fyziologie
Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. živočišná, humánní a obecná fyziologie
PaedDr. ing. Vladimír Vinter, Ph.D. rostlinná fyziologie 
JDr. Pamela Jo Lewis živočišná, humánní a obecná fyziologie - anglické verze
Mgr. Daniela Stonová (Ph.D. student) živočišná, humánní a obecná fyziologie
Mgr. Jiří Veverka, DiS. živočišná, humánní a obecná fyziologie, grafická podpora
Hana Martinková rostlinná fyziologie
Adéla Fellnerová (Mgr. student) živočišná, humánní a obecná fyziologie, anglické verze
Vlastimil Bič živočišná, humánní a obecná fyziologie, grafická podpora

Externí a krátkodobí členové týmu UPOL

RNDr. Lubomír Kincl, Ph.D. rostlinná fyziologie
RNDr. Vladimír Malohlava, Ph.D. živočišná, humánní a obecná fyziologie
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D. živočišná fyziologie
Mgr. Evžen Tošenovský (Ph.D. student) živočišná fyziologie
Mgr. Markéta Ondrová (Ph.D. student) živočišná, humánní a obecná fyziologie
Bc. Marek Vojta (Mgr. student) živočišná, humánní a obecná fyziologie, grafická podpora
Jana Fryzelková (Mgr. student) živočišná, humánní a obecná fyziologie
Ondřej Ženata (Mgr. student) obecná fyziologie

Administrativní manažerská podpora týmu UPOL

Ing. Dagmar Kopecká
Ing. Věra Doležalová