atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Název projektu: Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované (motivační) vzdělávací moduly
Specifikace: CZ 1.07
Hl. řešitelské pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie
Partner 1 projektu: Ústav živočišné fyziologie AV ČR, Brno
Partner 2 projektu: Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, FVL
Období řešení projektu: březen 2011 - únor 2014

Cílem projektu je vytvořit komplexní nadčasové studijní materiály splňující náročné požadavky na odbornost i všeobecnou připravenost VŠ studentů na konkurenční prostředí praxe. Při tvorbě materiálů budou využity možnosti nejmodernějších informačních technologií i vazby na biologicky a lékařsky zaměřené instituce. Studijní materiály budou mít elektronickou i tištěnou podobu a zaměří se na 4 tematické oblasti: Obecná fyziologie,
Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů a Fyziologie člověka. Každá oblast (podrobnější tematický obsah viz
příloha č. 6 Tématické okruhy) bude zahrnovat následující, vzájemně propojené moduly:

  • Učebnice pro teoretickou výuku: Základem každého tématu budou multimediální prezentace, interaktivně

propojené s ostatními vzdělávacími moduly

  • Databáze testových otázek a procvičovacích schémat, vč. výkladu správného řešení
  • Praktická cvičení: Multimediální návody pro laboratorní a terénní cvičení
  • Terminologický slovník: Výkladový slovník odborné terminologie v českém a anglickém jazyce
  • Databáze fotografíí a videí doplněné o databázi odkazů na výukové prezentace světových univerzit. Odkazy budou opatřeny stručným komentářem vystihujícím obsah prezentace.
  • Modul "Virtuální procházka": Audiovizuální "pohled" na zajímavá pracoviště v ČR i zahraničí, kde jsou teoretické
  • poznatky fyziologie aplikovány do praxe

Publicita projektu (ppt)