atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Patofyziologie trávící soustavy

Abdominální
Acinózní buňky a acinus pankreatu
Adenom
Afty
Achalazie
Achlorhydrie
Achylie
Anorexie
Antigen
α1-antitrypsin
Antrum
Ascites
Aspartátové proteinasy.
Atrofie
Autodigesce
Autoimunitní onemocnění
Autokrinní sekrece
Barrettův jícen
Benigní nádor
Bilirubin
Bradykinin
Bulimie
Celiakální sprue, celiakie
Cirhóza
Crohnova choroba
Cushingův vřed
Cyanotické zbarvení
Cystická fibróza
Cysty, pseudocysty
D-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu
Dehydratace
Diarea
Difuzní
Dilatace
Disacharidasa
Distální
Distenze
Divertikly
Duodenitidy, bulbitidy
Duodenogastrický reflux
Duodenum
Dysfagie
Dyspepsie
Dysplazie
Edém
Elastasa
Encefalopatie
Endokrinní žlázy
Enterocyty
Enterokinasa
Epifrenický
Eroze
Erytroplakie (dysplastická leukoplakie)
Etiologie
Exokrinní žlázy
Extraluminální
Ezofagitida
Fenestrace (sinusoidů)
Fetální
Fibrom
Fibróza
Fisury
Fosfolipasa
Gastrin
Gastrinom
Gastritida, gastritis
Gastroezofageální reflux
Gilbertův syndrom
Gynekomastie
Hemeroidy
Hemoragie
Hepatitidy
Hepatocyty
Hepatom
Hereditární
Hiátová hernie
Hisův úhel
HSC
Hypacidita, anacidita
Hypalbuminémie
Hyperacidita
Hyperbilirubinémie
Hyperemie
Hyperkalcémie
Hyperlipidémie
Hyperplazie, hyperplastický
Hypertyreóza
Hypofaryngeální
Hypofosfatémie
Hypoglykémie
Hypokalcemie
Hypokalémie
Hypotyreóza
Hypoxie
Chagasova choroba
Cholecystokinin
Cholecystolitiáza
Choledocholitiáza
Cholelitiáza
Cholestáza
Cholesterol
Chymus
Idiopatický
Ikterus
Ileus
Imunoglobuliny
Insucifience
Interleukiny
Intrahepatální
Intraluminální
Jejunitis, ileitis
Kalidin - peptid
Kalikrein
Karcinoid
Karcinom
Karence
Klky střeva
Koagulace, hemokoagulace
Koagulopatie
Kolaterála
Kolika
Kolitida
Kolorektální
Kóma
Konkrementy žluči
Kupfferovy buňky
Laktasa
Leiomyom
Lepek
Leukoplakie
Léze
Lipasa
Lobulus
Lumen
Lymfom
Lysozym
Malá kurvatura
Malabsropce
Maldigesce
Maligní nádor
Malnutrice
MAS
Megakalon
Metaplazie
Metastáza
Meteorismus
Motilita
Mukoviscidóza
Mutace
Mykotoxiny
Nauzea
Nekróza
Neoplastický
Neurotransmitery
Nitrosaminy
Obstipace
Odynofagie
Onkotický tlak
Pankreatitidy
Parakrinní sekrece
Paralytický
Parasympatikolytika
Parasympatikus
Parasympatomimetika
Parenchym
Parietální buňky žaludku
Patofyziologie
Patogen
Patogeneze
Pepsin, pepsinogen
Peptický vřed
Perforace
Peritoneální dutina
Peristaltika
Perniciózní anémie
Peyerovy plaky
Píštěl
Polyp střeva
Polypóza
Portální hypertenze
Portální oběh
Portokavální zkraty
Posthepatální
Prehepatální
Prekancerózy
Proliferace
Prostaglandiny
Proteinasy, proteasy
Proteiny akutní fáze
Proximální
Pseudoobstrukce)
Pylorus
Pyróza
Regulační peptidy GIT
Regurgitace
Resorpce
Reyův syndrom
Salicyláty
Salivace
Sekretin
Sinusoidy v játrech
Sjögrenův syndrom
Spastický
Spazmy
Splenomegalie
Steatohepatitida
Steatorea
Steatóza
Stenóza
Stomatitida
Striktury
Subikterus
Submukóza
Sympatikus
Tonzilitidy
Trombóza
Tropická sprue
Trypsin, trypsinogen
Tumor
Ulcerózní kolitida
Ulcus
Ureasa
Vagus
Varixy jícnu
Vazodilatace
Vazokonstrikce
Vena portae
Vláknina
Vnitřní faktor
Vřed (žaludku a duodena)
Whippleova nemoc
Xerostomie
Žlučové kyseliny.


Použité zdroje:
http://lekarske.slovniky.cz/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/
• Nečas E. a spolupracovníci, Patologická fyziologie orgánových systémů, Část II. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005 (str. 439-519, 5. Patofyziologie trávicího ústrojí, Karel Šulc, Martin Vokurka)
• Vokurka M. a spolupracovníci, Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007
http://www.lfhk.cuni.cz/orl/eORL/05%20NEMOCI%20DUTINY%20USTNI.pdf
http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/6_GIT_I.pdf
http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--dysfagie
http://ktl.lf2.cuni.cz/text/hesmi/GITPF.pdf
http://www.projekt-endoskopie.cz/attachment/Patofyziologie_refluxni__choroby.pdf
http://video.upol.cz/dpx_enterprise_media_user/dpx/slidemedia/35/08_02.pdf
http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/?p=4371
http://www.med.muni.cz/patanat/pankreat.html
http://www.med.muni.cz/patfyz/nut1011/jaro2011/4.pdf
http://ukb.lf1.cuni.cz/ppt/bio_ms4.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana
http://www.stefajir.cz/?q=zlucnikove-kameny-zlucnikova-kolika
http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/Jatra.pdf
http://video.upol.cz/dpx_enterprise_media_user/dpx/slidemedia/15/08_01.pdf
http://www.uzis.cz/cz/mkn/F50-F59.html
http://www.stefajir.cz
http://www.agronavigator.cz/az/
http://www.med.muni.cz/patfyz/nut1011/10_1_1.pdf
http://www.zaludek.cz/
http://www.cojeco.cz/
http://hemoroidy-hemeroidy.cz/
http://leccos.com/