atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Vitamíny

Adenosylkobalamin, methylkobalamin
Alopecie
Antioxidant
Antirachitický faktor
Askorbová kyselina a askorbát
Avidin
Avitaminóza
Beri-beri
Biokatalyzátor
FAD
Farnochinon
Flaviny
FMN
Folát, foláty
Fylochinon
Hemokoagulace, srážení krve
Hemoragie
Homeostaze
Homocystein
Hydrofilní
Hyperkeratóza
Hypervitaminóza
Hypofosfatamie
Hypokalcemie
Hypovitaminóza
Chylomikrony
Intermediární metabolismus
Kalciferoly
Kalcitriol
Karence
Kardiovaskulární onemocnění
Karotenoidy
Koenzym
Koenzym A (CoA)
Korinoidy
Kyanokobalamin, kobalamin
Lipofilní
Malnutrice
Menadion
Mineralizace kostí
Myopatie
NAD
NADP
Niacin
Nutriční
Osteomalacie
Osteoporóza
Osteokalcin
Perniciózní anémie
Peroxidace lipidů
Pelagra
Provitamíny
Pyridoxal, pyridoxamin, pyridoxol
Pyridoxin
Rachitis (křivice)
Retinol
Riboflavin
Rodopsin (zrakový purpur)
Singletový kyslík
Skorbut
Suplementace
Šeroslepost
Tetrahydrofolát
Tiamin
Tiamindifosfát, tiamintrifosfát
Tokoferoly a tokotrienoly
Vitamíny
Volný radikál
VLDL, IDL, LDL, HDL