atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Exkrece a Osmoregulace

Aktivní transport

Amoniak

Amonotelní živočich

Antenální žlázy

Bojanovy žlázy

Dehydratace

Difúze

Diuréza

Euryhalinní živočich

Evaporace

Exkrece

Exkret

Exocytóza

Hyperosmolarita

Hypertonický

Hypoosmolarita

Hypotonický

Chloragogenní buňky

Izotonický

Kyčelní žlázy

Kyselina močová

Malpighické žlázy

Maxilární žlázy

Metanefridie

Moč

Močovina

Nefridioporus

Nefridium

Nefron

Nefrostom

Osmokonformista

Osmolalita

Osmolarita

Osmolit

Osmometr

Osmoreceptor

Osmoregulace

Osmoregulátor

Osmotický tlak

Osmóza

Pasivní transport

Plaménkové buňky

Primární moč

Protonefridie

Pulsující (kontraktilní) vakuola

Rennetové žlázy

Resorpce

Sekundární (definitivní) moč

Sekrece

Solenocyt

Solné žlázy

Stenohalinní živočich

Ultrafiltrace

Ultrafiltrát

Urát

Ureotelní živočich

Urikotelní živočich

Změna exkrece