atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Endokrinologie bezobratlých

20 - hydroxyekdyson

allatostatiny

allatotropin

allelochemikálie

allomony

bombyxin

burzikon

corpora allaty

corpora cardiaca

dorzální tělíska

ecdysis trigerring hormone ETH

ekdysteroidy

endokrinní buňky střeva

epitracheální buňky

faktor hyperglykemický Lymnaea

faktory regulující puparizaci much

feromony

feromony agregační

feromony antiagregační

feromony sexuální

feromony výstražné

folikulostatiny

gonádotropní peptidy

hormon diapauzní

hormon diuretický

hormon eklozní

hormon gonadotropní

hormon hypoglykemický

hormon inhibující androgenní žlázu

hormon maturační

hormon mozkový

hormon prothoracikotropní - PTTH

hormon red pigment concentrating hormone

hormon růstový

hormon stimulační

hormony adipokinetické

hormony adipokinetické

hormony antidiuretické

hormony diuretické

hormony hypertrehalosemické

hormony juvenilní

chlorid transport stimulating hormone

chromatoforotropiny

chromatotropiny

JHBP

juvenoidy

kairomony

komplex retrocerebrální

látky volatilní

MIH

myotropní peptidy

neurohormony hmyzu

neurohormony peptidické

neurosekreční komplex očního stvolu

neurosekretorické buňky ostatních ganglií

orgán perikardiální

orgán X

orgán Y

peptidické neurohormony adenotropní

peptidické neurohormony etotropní

peptidické neurohormony gonádotropní

peptidické neurohormony chromotropní

peptidické neurohormony metabolické

peptidické neurohormony morfogenetické

peptidické neurohormony myotropní

pheromone biosynthesis activatibng neuropeptides

soustava perikardiální

soustava suboesophageální - postkomisurální

synaptoidy

synomony

žláza androgenní

žláza postkomisurální

žláza sinusová

žlázy prothorakální