atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Plazi

Adaptace

Adenohypofýza

Adenokortikoidy

Adrenalin

Akomodace

Alveolus

Aorta

Aorta sestupná (aorta  descendens)

Aorta vzestupná (aorta ascendent)

Androgeny

Articulare

Atlas

Autonomie

Axis

Behaviorální

Bělima

Bipedie

Blanitý labyrint

Boreální oblast

Celulóza

Cerebellum

Cévnatka

Chiasma optimum

Choany

Chorda

Chrupavka

Clavicula

CNS

Conus papillaris

Čípky

Čočka

Dens axis

Dentále

Dermocranium

Dermis

Diencephalon

Diferenciace

Ductus cochlearis

Ductus nasopharyngicus

Ektotermí organismus

Endokrinní žláza

Endolymfa

Enzym

Epiphysa

Episternum

Epitel

Epithalamus

Estrogeny

Extracolumella

Fontanely

Foramen Pannizae

Funkce senzorická

Funkce motorická

Fylogeneze

Glomerulus

Glukagon
 
Gonády

Gonochorista

Graafův folikul

Hemipenis

Henleova klička

Herbivor

Hermafrodit

Homologie

Hormon antidiuretický – ADH (vazopresin)

Hormon adrenokortikotropní – ACTH

Hormon somatotropní – STH

Hormon thyreotropní – TSH

Hormon gonadotropní - gonadotropin

cyklus

Humorální ovládání

Hyoglossus

Hypofýza (glandula pituitaria)
 
Hypothalamus

Inervace

Infračervená část spektra

Infudibulum

Inkrustace

Inzulin

Jacobsonův orgán

Jugale

Karotidy krční tepny

Keratinizace

Kloaka

Kontrakce

Kontraktilní filamenta

Kostěný labyrint

Krční žíly (venae jugulares)

Krev oxidovaná

Krev redukovaná

Krkavice - krční tepna

Labiální štítky

Langenharsovy ostrůvky

Lebka anapsidní

Lebka euriapsidní

Lebka parapsidní

Lebka synapsidní

Lebka diapsidní

Lebka streptostylická

Lebka monokondylní

Lebka tropibazická

Lebka autostylická

Lebka kinetická

Lobi olfactorii – čichové laloky

Loreální orgán

Lymfa

Lymfatické uzliny

Lymfatický oběh

Maxilla

Medula oblongata

Melanin

Melanofory

Mesencephalon

Metabolismus

Metanefrické ledviny

Míšní nervy

Morfologie

mm. obliqui

mm. transversi

mm. recti abdominis

mm. intercostales

Musculus longissimus dorsi

Musculus pectoralis

Musculus supracoracoides

Nadledviny (glandulae suprarenales)

Nefron

Neucranium

Neuromasty

Neurohypofýza

Neuron

Nonadrenalin

Nosní skořepy (conchae)

Obratle amficélní

Obratle Platycélní

Obratle Procélní

Obratle Opistocélní

Osifikace

Orientace – ventrálně

Orientace Frontolaterálně

Orientace Distálně

Orientace Horizontálně

Orientace Vertikálně

Osmotická rovnováha

Osmóza

Ovárium

Palatum

Papilla basilaris

Parietale

Parietální orgán

Páteřní mícha

Patologie

Perforace

Periferní nervy

Peritoneální dutina

Placenta žloutková

Plazma

Podklíčková tepna (arteriae subclaviae)

Podklíčková žíla (vena subcalavia)

Pohyb undulační

Pohyb bipední

Postfrontale

Postorbitale

Processus uncinatus

Procoracoid

Premaxillare

Primordiální folikul

Prolaktin (LH)

Pterygoid

Quadratojugale

Quadratum

Recentní

Regenerace

Retinální obraz

Rezervoár

Rohovka

Rozptylka

Rudiment

Řasnaté tělísko

Sacculus

Sarkomera

Scapula

Semiaquatický

Septum

Sfincter pylori

Sklerotikální prstenec

Sklivec

Slepé střevo (Caecum)

Slinivka břišní (pankreas)

Spánková jáma (fossa temporalis)

Squamosum

Stapes

Sternum

Stimulace

Streptostylie

Supratemporale

Symbiont

Štítná žláza (thyreoidea)

Tectum

Telencephalon

Thalamus

Toxický

Trachea

Tracheální plíce

Tyčinky

Tyroxin

Utriculus

Variabilita

Vaskularizace

Ventilace

Vomer

Zornička

Zygodaktylie

Žláza Duvernoyova

Žlázy endokrinní

Žlázy exokrinní

Žlutá skvrna (fovea centralis)