atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Rozmnožování živočichů

Adelofagie

Adultní

Aktinula

Allantochoriální placenta

Allantochorion

Allantois

Amfiblastula

Amnion

Amniota

Amniová tekutina

Amplexus

Anamnia

Architomie

Asexuální rozmnožování

Auricularia

Autogamie

Bipinnaria

Blastocysta

Blastozoid

Blastula

Bradavka

Březost

Bulbouretrální žlázy

Cirrus

Cyprisová larva

Děložní mléko

Dipleura

Doliolaria

Duběnka

Efyra

Echinopluteus

Ejakulace

Ejakulát

Embryo

Embryonální diapauza

Embryoblast

Ephippium

Erekce

Fisiparie

Foetus

Fragmentace

Gameta

Gamogonie

Gemiparie

Gemule

Glochidium

Gonády

Gonangium

Gonochorismus

Gonochorista

Gonopodium

Gonoporus

Gonozoid

Gravidita

Gynandromorfismus

Gynogeneze

Hálka

Hektokotylové rameno

Hemiklitoris

Hemimetabolie

Hemipenis

Hermafrodit

Hermafrodit

proterandrický

Hermafrodit proterogynický

Hermafroditismus

Hermafroditismus geografický

Hermafroditismus nenormální

Hermafroditismus sukcesní

Hermafroditismus synchronní

Heterogonie

Hnízdění

Hnízdní nažiny

Hnízdní parazitismus

Hnízdo

Hologamie

Holometabolie

Chámomočovod

Chámovod

Chorion

Imago

Incubatorium

Infundibulum

Inkubace

Instar

Isthmus

Jikernačka

Juvenilní

Kasta

Kladélko

Klitoris

Kloaka

Kojení

Kokon

Komplementární sameček

Konjugace

Kopulace

Kukla

Laktace

Larva

Larva primární

Larva sekundární

Larviparie

Leptocephalus

Makronukleus

Manželský kanibalismus

Megalopová larva

Merospermie

Metageneze

Metamorfóza

Metanauplius

Měchýřkovité žlázy

Mikronukleus

Mikropyle

Minoha

Mitóza

Mláďata altriciální

Mláďata nidifugní

Mláďata nidikolní

Mláďata prekociální

Mléčná žláza

Mlíčí

Mlíčňák

Močopohlavní bradavka

Monocyklický druh

Monogamie

Monté

Morula

Müllerova larva

Nadvarle

Najáda

Nauplius

Neotenie

Nepohlavní rozmnožování

Nymfa

Oofagie

Oogamie

Oogeneze

Oologie

Ootéka

Oozoid

Opasek

Ophiopluteus

Oplození

Oplození vnější

Oplození vnitřní

Orgasmus

Osemenění

Ovidukt

Oviparie

Ovipozice

Ovizopozitor

Ovotestes

Ovoviviparie

Ovulace

Papírová blána

Paratomie

Parenchymula

Partenogeneze

Pedogeneze

Pedomorfóza

Phalloadeum

Pillidium

Placenta

Planula

Plástev

Plodová voda

Plůdek

Pohlavní dimorfismus

Pohlavní rozmnožování

Polyandrie

Polycyklický druh

Polygamie

Polygynie

Polyembyonie

Polytomie

Pimární pohlavní znaky

Progeneze

Proměna dokonalá

Proměna nedokonalá

Promiskuita

Prostata

Předstojná žláza

Pterygopody

Pučení

Pučení vnější

Pučení vnitřní

Pueriparie

Pulec

Pupa

Pupárium

Pupeční šňůra

Reprodukce

Rodozměna

Říje

Samooplození

Sekundární pohlavní znaky

Semenné váčky

Serosa

Sexuální rozmnožování

Schizogonie

Spájení

Sperma

Spermatéka

Spermatofor

Spermatogeneze

Spermidukt

Spermie

Spikuly

Společenský hmyz

Sporogonie

Statoblast

Stolo dorsalis

Stolo prolifer

Strobila

Strobilace

Struk

Šourek

Tah anadromní

Tah katadromní

Tenaculum

Topořivá tělesa

Tornaria

Trdliště

Trofoblast

Trochofora

Tření

Typ abraxas

Typ drosophila

Urogenitální papila

Urogenitální sinus

Urogenitální soustava

Utajená březost

Utajené oplození

Vaječník

Vaječný zub

Vajíčko

Varle

Vejcorodost

Vejcovod

Vejcoživorodost

Veliger

Vestibulární žlázy

Viviparie

Vulva

Vykulení

Vývoj nepřímý

Vývoj přímý

Zárodečné obaly

Zoea

Zvrat pohlaví

Zygota

Žalud

Živorodost

Žloutková placenta

Žloutkový váček