atakoy escort bakirkoy escort

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti rostlinné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti obecné fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze. Materiály budou doplňovány postupně během zimy 2012 a r. 2013.

Orgánové soustavy bezobratlých

Abdomen
Acoelomata
Acron
Adhezivní žlázy
Adipokinetický hormon
Amoebocyty
Anhydrobióza
Anomorfie
Anoxybióza
Antenální žlázy
Antidiuretický neurohormon
Bilaterálně symetrický
Bioluminiscence
Bursikon
Cephalon
Cephalothorax
Cerky
Clitelum
Coelomocyty
Collophor
Corona
Corpora allata
Corpora cardiaca
Coxa
Cryptonefridie
Cyrtocyty
Detritivorní
Deutocerebrum
Diafragma
Difrakční zbarvení
Dorzální
Ectognatha
Ekdyson
Ekdyze
Eklózní neurohormon
Endognatha
Endothelium
Endotokia matricida
Epidermis
Epigamní chování
Epikutikula
Eutelie
Exkrece
Farynx
Femur
Flagelum
Frontální žlázy
Furkula
Ganglium
Genitální ligament
Gonochorismus
Gonoporus
Gordiánské uzle
Gynatrium
Haemacoel
Haemerythrin
Haltery
Hermafroditismus
Hlavohruď
Chaetoblast
Chelicery
Chlorokruonin
Chordotonální orgán
Imago
Interferenční zbarvení
Juvenilní hormon
Kardiostimulační neurohormon
Kosmopolitní živočich
Kryptobióza
Kutikula
Kýčelní žlázy
Labium
Labrum
Laterální strana
Lemnisci
Listové žábra
Lobopody
Malpighické žlázy
Mandibuly
Mastax
Maxily
Melaniny
Mesoma
Mesothelium
Metanefridia
Metasoma - postabdomen
Metatarsus
Mezenchym
Mikrovilli
Mucus
Myoepiteliální buňky
Nephridioporus
Nephrocyty
Obhltanový prstenec
Ocelli
oculli
Oesophaghus
Oko složené
Olfaktorický receptor
Ommatidium
Omochromy
Opistosoma
Osmobióza
Ostie
Ovaria
Ovigery
Ovoviviparie
Partenogeneze
Patella
Pedipalpy
Peristomium
Peritoneum
Peritrofická membrána
Plícní vaky
Podocyty
Preorální dutina
Proboscis
Prokutikula
Prosoma
Prostomium
Protocerebrum
Protonefridia
Protonymphon
Protoracikotropní hormon
Protorakální žlázy
Protroch
Pseudocoel
Pteriny
Pygidium
Receptakula seminis
Retinakulum
Retrocerebrální orgán
Rhabdom
Rozptylové zbarvení
Segment
Semisesilní druhy
Sensillumv
Sensillum basiconicum
Sensillum campanuliforme
Sensillum coeloconicum
Sensillum chaeticum
Sensillum placodeum
Sensillum styloconicum
Sensillum trichodeum
Sesilní
Sexuální dimorfismus
Sinus perikardiální
Sinus viscerální
Spermatophor
Spirakula
stemmata
Syncitium
Tagma
Telsom
Testes
Tetradotoxin
Thorax
Tibia
Tracheální žábra
Tracheje